Skip to Content

Thursday, July 29th, 2021

De Microgaming Blackjack Strategi Kort

Be First!
by April 4, 2019 Uncategorized

Blackjack är ett spel av strategi. I land kasinon måste spelare memorera strategin. Men i online blackjack spelare kan hänvisa till blackjack strategikortet medan de bestämmer sina alternativ. Därför är de försäkrade om satsning med optimal strategi och uppnå närmare 100% avkastning till spelaren.

Blackjack-strategikortet listar alla möjliga spelarens handvärden i raderna och alla möjliga återförsäljare uppåtvända kort i kolumnerna. Sedan visar varje cell flytten (slå, stå, försäkra, överlämna, dela eller dubbla) som spelaren ska göra under motsvarande förhållanden. Blackjack-strategikort finns på olika blackjack-webbplatser på nätet och kan laddas ner. Spelaren kan ha tillgång till blackjack-kortet när man satsar och läser det optimala flyget från respektive cell varje gång.

Denna process är lite besvärlig. Microgaming, den ledande leverantören av online-mjukvara, erbjuder ett strategikort som är inbyggt i mjukvaran, vilket gör att online blackjack kan spelas i ett automatiskt uppspelningsläge. Microgaming blackjack strategikortet i auto play-läget fungerar som följer. Spelaren öppnar den nödvändiga blackjack-varianten på online-kasinot. Han lägger sedan spelet i Expert Mode och väljer myntstorlek. Därefter klickar han på knappen Auto Play. I menyfältet som öppnas går spelaren in i antalet händer han vill spela och även de andra parametrarna. Slutligen klickar han på Start-knappen i menyfältet. Det inställda antalet händer spelas ut på den valda insatsen. Varje spelare flyttar kommer att vara enligt det optimala strategikortet som matas in i mjukvaran.

I Microgaming blackjack-varianter kan strategikortet ses genom att klicka på knappen Strategi. Microgaming tillåter spelare att göra förändringar i strategikortet. Då kommer auto play-funktionen att hämta strategin från det reviderade kortet. Förfarandet för att göra ändringarna är som följer. Spelaren måste vara i expertläget och måste öppna blackjack strategikortet. Han borde lämna klick på cellen han vill ändra. En ruta visas med alternativen – Åtgärd, skick, annat och annat. De tillämpliga alternativen för en viss cell är markerade och de som inte är relevanta för fallet visas i grått. Flytta markören över Åtgärd visar de rörelser som är tillgängliga för spelaren. Han borde klicka på önskat drag för att införliva det i blackjack strategikortet. Villkoren anger antalet spelarens kort, under vilka detta drag ska göras. Alternativet Annat anger flytten som ska göras om villkoret inte är uppfyllt. Efter att ha gjort ändringarna ska spelaren klicka på Spara och Stäng för att spara ändringen. Om spelaren klickar på knappen Stäng stängs blackjackstrategikortet utan att spara ändringarna. Om spelaren klickar på återställningsknappen återgår strategikortet till det senaste sparade kortet. Om spelaren klickar på standardknappen kommer strategikortet att återgå till den medföljande Microgaming-versionen.

Spelare bör notera att Microgaming fortsätter att uppgradera sina blackjackstrategikort från tid till annan. Om en blackjack-variant har ett nytt strategikort kommer spelaren att uppmanas att bestämma sig för att använda det befintliga strategikortet eller uppgradera till det nya när han spelar den blackjack-varianten.

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*