Skip to Content

Saturday, September 25th, 2021

Hur man vinner på Blackjack

Be First!
by February 11, 2019 Uncategorized

Blackjack, tillsammans med video poker, är ett av två spel i kasinot där man kan få en påvisbar matematisk kant över huset. Men det räcker inte att bara spela händerna på rätt sätt. Du behöver också lära dig en legitim fördelsteknik som att räkna kort. Här är några tips för hur man vinner på blackjack:

Lär dig hur kanten fungerar.
Husets kant i blackjack varierar beroende på villkoren för spelet och reglerna i praktiken. Vissa regler, som att ha färre däck i spel, gynnar spelaren. Att få dubbla efter splittring eller tillåtas att delas upp minskar också huskanten. Att veta effekterna av dessa regler och villkor kan hjälpa dig att bestämma vilket spel som ska spelas.

Minns grundläggande strategi.
Det finns överraskande få möjliga situationer i blackjack. Återförsäljaren kommer bara att ha en av 10 möjliga upcards, till exempel. Du kommer också att ha 2 kort totalt, men det finns ett ganska begränsat antal av dem också. Några av sätten att spela olika händer är lätt att memorera också. Till exempel delar du alltid ess eller 8s. Du delar aldrig 4s, 5s eller 10s. Huskanten för ett blackjack-spel är citerat under förutsättning att du använder perfekt grundläggande strategi.

Lär dig att räkna kort.
Det är lättare än du tror, ​​och om du gör det bra kan du få en kant över kasinot med mellan 0,5% och 2%. Räkningskort kräver inte att du också ska memorera hela däcket. Du håller bara ett löpande antal positiva och negativa värden baserat på de höga korten och de låga korten som har behandlats. Du kan hitta alla typer av metoder för att räkna kort, men den mest grundläggande som de flesta korträknare börjar med kallas Hi Lo-räkningen.

Om du inte räknar kort tar du regelbundna raster.
Du kommer att förlora mindre pengar per timme om du tar vanliga raster. Det beror på att din förväntade timförlust är en faktor av hur många händer per timme du spelar. Det är också en funktion av huskanten och hur mycket du satsar för hand. Om du vill minimera det belopp som du förlorar per timme, hittar du sätt att spela färre händer.

Sitt vid ett trångt bord.
Tro inte på nonsens om hur andra spelare kan skruva upp handen genom att fatta fela beslut. Det är inte sant. Men när du sitter vid ett bord ensam får du mycket fler händer per timme än om du sitter vid ett fullt bord. Faktum är att om du är själv vid bordet ser du 200 händer per timme. Om du är där med 6 andra spelare ser du 50 händer per timme. Det betyder att du kommer att förlora 4 gånger så mycket om du spelar själv.

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*